Sin opiniones

5 0 opiniones
0%
4 0 opiniones
0%
3 0 opiniones
0%
2 0 opiniones
0%
1 0 opiniones
0%

Información sobre Renova

Som una empresa de construcció moderna i eficient, especialitzada en la rehabilitació d’espais residencials i comercials, que afronta cada nou projecte aplicant els valors de sempre amb els mitjans actuals. Els nostres principis: Atenció personalitzada cap als nostres clients, un pronunciat sentit de la qualitat i una constant adaptació a les noves possibilitats que ofereix el mercat. El que més ens motiva és afrontar nous reptes, millorar la nostra eficiència i treballar estretament amb clients exigents, clIents que valorin el significat de respectar els temps dels processos, fent servir materials de qualitat aplicats amb professionalitat. // Somos una empresa de construcción moderna y eficiente, especializada en la rehabilitación de espacios residenciales y comerciales, que afronta cada nuevo proyecto aplicando los valores de siempre con los medios actuales. Els nostres principis: Atención personalizada hacia nuestros clientes, un pronunciado sentido de la calidad y una constante adaptación a las nuevas posibilidades que ofrece el mercado. Lo que más nos motiva es afrontar nuevos retos, mejorar nuestra eficiencia y trabajar extrechamente con clientes exigentes, clientes que valoren el significado de respetar los tiempos de los procesos, utilizando materiales de calidad aplicados con profesionalidad.

¿Cuál es vuestro lema?

Solucions eficients per necessitats importants.// Soluciones eficientes para necesidades importantes.

Cuéntanos vuestra historia ¿Cómo empezó el negocio?

Des dels nostres inicis a finals dels anys 50 hem anat acumulant experiència i clients. Hem donat respostes davant les sol·licituds més diverses, establertes o imprevistes, derivades de la realitat en l’execució d’una obra. Desde nuestros inicios a finales de los años 50, hemos ido acumulando experiencia y clientes. Hemos dado respuestas ante las solicitudes más diversas, establecidas o imprevistas, derivadas de la realidad de la ejecución de una obra.

¿Quiénes forman parte de vuestro equipo? ¿Qué formación y experiencia tienen?

Tot el nostre equip humà és altament professional, amb experiència demostrable i en contínua formació teorica i pràctica. Todo nuestro equipo humano es altamente profesional, con experiencia demostrable i en continua formación teórica y práctica.

¿Subcontrátais algún tipo de trabajo? ¿A quién?

Totes les feines les portem a terme directament nosaltres, tret d'ajuts puntuals en bastides o lloguer de certa maquinària força especialitzada. Todos los trabajos los llevamos a cabo directamente nosotros, salvo ayudas puntuales de andamios o alquiler de maquinaria muy especializada.

¿Cuántos trabajos hacéis al año? ¿Cuál es el presupuesto medio?

Entenem que la qualitat i el bon servei són valors independents a la mida del projecte, així doncs fem el mateix esforç i aboquem totes les nostres energies tant per una obra de 1,000 € com per una de 100,000 €. Tots els nostres clients mereixen la major eficiència i atenció. El pressupost mitjà anual pot variar força, en funció de cada temporada, es difícil extraure dades fiables, però podriem establir una mitja de 20-30 intervencions a l'any, amb un pressupost aproximat de 25.000 €. Entendemos que la calidad y el buen servicio son valores independientes al tamaño del proyecto, así pues hacemos el mismo esfuerzo y empleamos todas nuestras energías tanto para una obra de 1.000 € como para una de 100.000 €.Todos nuestros clientes merecen la misma eficiencia y atención. El presupuesto medio anual puede variar mucho, en función de cada temporada, es dificil extraer datos fiables, pero podriamos establecer una media de 20-30 intervenciones al año, con un presupuesto aproximado de 25.000 €.

¿En qué tipos de trabajos estáis especializados?

Fem projectes integrals de rehabilitació, des de la gestió de permisos inicials, sol·licitud d’ajuts econòmics, serveis d’enginyeria, liquidació de taxes … fins al lliurament final de l’obra, amb garanties per escrit i la mediació d’un sol interlocutor. Oferim Serveis de manteniment i restauració de l’edificació orientats a entitats públiques, Administradors de la Propietat, Empreses privades o comunitats de veïns, trobant les solucions més rendibles, eficients i innovadores. A més, el nostre servei d’acabats decoratius està dirigit tant a professionals de l’arquitectura i dissenyadors d’espais, com directament a clients particulars que volen gaudir de les darreres tendències en acabats singulars, pintura, paviments decoratius i nous revestiments.

¿Qué trabajos son los más habituales?

Els de rehabilitació d'espais publics i privats, a locals, habitatges o edificis.

¿Con qué materiales y marcas os gusta trabajar?

La durabilitat d‘una obra té relació directa amb els materials que es fan servir. Treballem amb les millors marques dels millors fabricants.

¿Qué datos necesitáis para poder pasar un presupuesto detallado?

Ens cal un amidament de la superficie, detall de l'estat actual, descripció pormenoritzada de l'obra que es vol fer, imatges de l'espai... Pero el més eficient per tal d'ajustar al màxim el pressupost es fer una visita presencial on definir tots el detalls in situ i en presència del client.

¿Qué os hace distintos de vuestra competencia? ¿Por qué un cliente debería elegiros a vosotros?

Professionals: Tot el nostre equip humà és altament professional, amb experiència demostrable i en contínua formació teorica i pràctica. 50 anys d'experiència: Acumulem més de 50 anys d’experiència. En aquest temps hem pogut oferir gran nombre de solucions als projectes més diversos. Eficients: L‘eficiència en un dels nostres principals objectius. Desenvolupem els projectes de forma àgil, detallada i sota un estricte control de qualitat. Finançament: Financem l’obra a mida de les teves necessitats. Que res s’interposi entre tu i el projecte que tens entre mans. Garantia: La durabilitat d‘una obra té relació directa amb els materials que es fan servir. Treballem amb les millors marques dels millors fabricants. Tracte Preferent: Si treballem a la teva comunitat, sobre la façana, escala, terrat, patis interiors .. etc. Tots els veïns tenen exclusius descomptes i avantatges per a realitzar obres individuals.

¿Qué tipo de cliente tenéis? ¿Quién es vuestro cliente ideal?

El nostre client ens agrada que sigui sempre un perfil exigent, que demana que les feines es façin exemplarment, amb els millors materials y professionals, de forma eficient a un preu equilibrat i just.

¿Cuáles son las dudas más habituales de vuestros clientes? ¿Qué les respondéis?

Poden ser de qualsevol mena, en funció si el perfil és més tècnic o no. Sempre estem a la seva disposició davant de qualsevol dubte o suggeriment.

¿Qué garantías ofrecéis a vuestros clientes sobre los trabajos realizados?

5 añs de garantia sobre processos i materials.

¿Qué formas de pago aceptáis? ¿Ofrecéis facilidades en la forma de pago?

En funció del volum de l'obra oferim finançament, sobretot a feines sobre comunitats de veïns, encara que no exclusivament, hi ha més àmbits on oferim aquestes facilitats. Normalment el pagament es fan per transferència bancària o en el cas de finançament rebut periòdic.

¿De qué trabajo estáis más orgullosos?

De tots els que acabem i es pot apreciar el gran canvi que suposa una bona i acurada renovació.

Solicita presupuestos ¡Es gratis!

Renova

1%
« Volver gratis y sin compromiso
Empresas de Rehabilitación Edificios similares

GDAC 2016 SL

Empresa Verificada
Barcelona (Barcelona)
GDAC.scp es una empresa familiar de largo recorrido en el sector de la construcción, conseguimos llegar al cliente por nuestra cercanía y trato amable, nos adaptamos al cliente ( particular pequeña, mediana reforma…

Oficina Tecnica de Obras

Autónomo Verificado
Barcelona (Barcelona)
Gran equipo de profesionales, para ofrecer un servicio completo a las comunidades de propietarios, en obras de rehabilitación de cubiertas, fachadas, instalaciones y adecuación a normativas de accesibilidad, incluyendo…