Sin opiniones

5 0 opiniones
0%
4 0 opiniones
0%
3 0 opiniones
0%
2 0 opiniones
0%
1 0 opiniones
0%

Información sobre Mariona Pujol Lladó

Mariona pujol lladó
projecte I direcció en fase de projecte I d’execució.
Direcció d'execució I component de la direcció facultativa d'obres públiques I privades.
Coordinació de seguretat I salut d'obres públiques I privades.
Planificació I seguiment del control de qualitat d'obres públiques I privades.
Redacció I signatura d’estudis de seguretat I salut I redacció de plans de seguretat I salut.
Coordinació, en fase de projecte I d'execució, de la seguretat I salut de les obres de
construcció, amb incorporació a la direcció facultativa.
Currículum de mariona pujol lladó 4/4
redacció de projectes parcials o documents tècnics, amb signatura I responsabilitat pròpia, en
aspectes concrets corresponents a les especialitats I competències específiques de la
professió.
Realització, amb firma I responsabilitat pròpia, d'amidaments I pressupostos d’obra,
valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, inspeccions ite, cèdules d’habitabilitat,
plànols de labors I altres treballs anàlegs.
Control, gestió I planificació d'obra pública (gisa I departament d’educació)
implantació I seguiment dels sistemes integrats de gestió iso9001 I iso14001.
Planificació I seguiment de les tasques pròpies com a tècnic superior de prevenció de riscos
laborals (especialitat en seguretat)
identificació de les lesions I processos patològics, propostes de reparació.
Procés integral de rehabilitació I optimització en l’edificació.
Propostes dels sistemes de rehabilitació que integren conceptes de sostenibilitat I minoració
del consum energètic.
Eficiència energètica en edificis I en indústria.

Empresas de Arquitectos Técnicos similares
Sin opiniones
E.R. arquitectura es una empresa joven en el sector de la edificación que pretende adaptar-se a los nuevos tie... leer más
El grup BSB i Associats es creà l’any 1992 formant-ne societat Antoni Bramon Serra, Lluís Sitjà Coll i Jesús B... leer más