5/5

Ver 4 opiniones
5 4 opiniones
100%
4 0 opiniones
0%
3 0 opiniones
0%
2 0 opiniones
0%
1 0 opiniones
0%
Ver 4 opiniones

Información sobre Francesc Padrós Arquitectes

Professionals amb més de 20 anys d'experiència en el desenvolupament de tot tipus de projecte i obra, des d'una simple reforma fins a obres de nova planta. Activitat professional centrada, principalment, en el sector de l’edificació, tant d’obra nova com en rehabilitació, havent projectat i/o dirigit més de 200 edificis destinats a diferents usos: residencial, industrial, hostelería, comerç, educatiu i assistencial. Treballem principalment en l'àmbit de Catalunya, Aragó i Valencia.

Profesionales con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de todo tipo de proyecto y obra, desde una simple reforma hasta obras de nueva planta. Actividad profesional centrada, principalmente, en el sector de la edificación, tanto de obra nueva como en rehabilitación, habiendo proyectado y/o dirigido más de 200 edificios para diferentes usos: residencial, industrial, hostelería, comercio, educativo y asistencial. Trabajamos principalmente en Cataluña, Aragón y Valencia.


Cuéntanos vuestra historia ¿Cómo empezó el negocio?

Tercera generació de professionals de la construcció I l’arquitectura tercera generación de profesionales de la construcción y la arquitectura

¿Quiénes forman parte de vuestro equipo? ¿Qué formación y experiencia tienen?

Equip format per professionals amb més de 20 anys d'experiencia, especialitzats en tots els àmbits de l'arquitectura I la construcció. Equipo formado por profesionales con més de 20 años de experiencia, especializados en todos los ámbitos de la arquitectura I la construccción.

¿Subcontrátais algún tipo de trabajo? ¿A quién?

Projectes específics d'enginyería proyectos específicos de ingeniería

¿Cuántos trabajos hacéis al año? ¿Cuál es el presupuesto medio?

De 15 a 20, d'arquitectura I interiorisme de 15 a 20, de arquitectura e interiorismo

¿En qué tipos de trabajos estáis especializados?

Projecte I construcció d'obra nova, reforma i/o rehabilitació d'habitatges I locals proyecto y construcción de obra nueva, reforma y/o rehabilitación de viviendas y locales

¿Con qué materiales y marcas os gusta trabajar?

Sempre amb materials que garanteixin una bona relació qualitat/preu sempre con materiales que garanticen una buena relación calidad/precio

¿Qué datos necesitáis para poder pasar un presupuesto detallado?

Visita de l'emplaçament o planols a escala I estat d'amidaments detallat visita del emplazamiento o planos a escala y estado de mediciones detallado

¿Qué os hace distintos de vuestra competencia? ¿Por qué un cliente debería elegiros a vosotros?

Anys d'experiencia I obra realitzada años de experiencia y obra realizada

¿Qué tipo de cliente tenéis? ¿Quién es vuestro cliente ideal?

Particulars I comunitats de propietaris particulares y comunidades de vecinos

¿Qué formas de pago aceptáis? ¿Ofrecéis facilidades en la forma de pago?

A convenir, depenent del tipus de feina I el pressupost a convenir, dependiendo del tipo de trabajo I presupuesto

¿De qué trabajo estáis más orgullosos?

En general, de quasI tots, perque en cada un d'ells hem aportat solucions satisfactòries pels nostres clients en general, de casI todos, porque en cada uno de ellos hemos aportado soluciones satisfactorias para nuestros clientes.
Proyectos de Francesc Padrós Arquitectes
Empresas de Arquitectos similares
Sin opiniones

Legalizar vivienda

Proyecto de reforma

+ 4

Actualmente este profesional no está disponible, puedes contactar con otros del listado.

Legalizar vivienda

Proyecto de reforma

+ 4

Actualmente este profesional no está disponible, puedes contactar con otros del listado.