Estudi darquitectura aurea s l p

Aún no ha enviado a habitissimo la documentación que le identifica como empresa verificada.

Sin opiniones

Escribe tu opinión
Utilidad de las opiniones para otros usuarios
0 0
5 0 opiniones
5%
4 0 opiniones
5%
3 0 opiniones
5%
2 0 opiniones
5%
1 0 opiniones
5%

Información sobre Estudi darquitectura aurea s l p

(CAT) Projectes d'Arquitectura, Urbanisme, Disseny d'interiros. Estudis previs / Avantprojectes / Projectes d'execució / Obra publica i privada / Direccions d'obra / Gestió d'obra / Cerificacions (ES) Proyectos de Arquitectura, Urbanismo, Diseño de interiores. Estudios previos / Anteproyectos / Proyectos de ejecución / Obra publica y privada / Direcciones de obra/ Gestión de obra / Certificaciones (ENG) Architectural Projects, Urbanism, Interior design

¿Cuál es vuestro lema?

(CAT) Aurea Arquitectes, és un grup de professionals instal•lats a Banyoles, on ens inspirem, treballem i desenvolupem projectes d'arquitectura sensible amb les necessitats de les persones. (ES) Aurea Arquitectes, es un grupo de profesionales instalados en Banyoles, en donde nos inspiramos, trabajamos y desarrollamos proyectos de arquitectura sensible con las necesidades de las personas. (ENG) Aurea Arquitectes, is a group of professionals installed in Banyoles, where we are inspired, we work and we develop architecture projects sensitive to the needs of people.

Cuéntanos vuestra historia ¿Cómo empezó el negocio?

(CAT) Estudi independent format per arquitectes i tècnics de la construcció des de l'any 2007. Amb interessos comuns de crear obres amb caràcter que s'identifiquin amb els seus propietaris i usuaris. Estudio independiente formado por arquitectos y técnicos de la construcción desde el año 2007. Con intereses comunes de crear obras con carácter que se identifiquen con sus propietarios y usuarios. (ENG) Independent study formed by architects and construction technicians since 2007. With common interests to create works with character that identify with their owners and users.

¿Quiénes forman parte de vuestro equipo? ¿Qué formación y experiencia tienen?

(CAT) Som, arquitectes, enginyers i arquitectes tècnics amb formació professional tant al país com a l'estranger, i amb experiència a nivell internacional (Europa i Sud-amèrica). (ES) Somos, arquitectos, ingenieros y arquitectos técnicos con formación profesional tanto en el país como en el extranjero, y con experiencia a nivel internacional (Europa y Sudamérica). (ENG) We are architects, engineers and technical architects with professional training both at home and abroad, and with international experience (Europe and South America).

¿Subcontrátais algún tipo de trabajo? ¿A quién?

(CAT) Sub-contractació de projectes d'instal·lacions. (ES) Sub-contratación de proyectos de instalaciones. (ENG) Sub-contracting of installations projects.

¿Cuántos trabajos hacéis al año? ¿Cuál es el presupuesto medio?

(CAT) El nostre volum de treballs depèn del tipus de projecte i la seva complexitat. El pressupost mitjà varia segons el tipus de projecte. (ES) Nuestro volumen de trabajos depende del tipo de proyecto y su complejidad. El presupuesto medio varia según el tipo de proyecto. (ENG) Our volume of work depends on the type of project and its complexity. The average budget varies according to the type of project.

¿En qué tipos de trabajos estáis especializados?

(CAT) Som especialistes en tot tipus de projectes vinculats a l'arquitectura i construcció. (ES) Nos especializamos en todo tipo de proyectos vinculados a la arquitectura y construcción. (ENG) We specialize in all kinds of projects related to architecture and construction.

¿Qué trabajos son los más habituales?

(CAT) Projectes de Reformes, Obra nova, Ampliació. (ES) Proyectos de Reformas, Obra nueva, Ampliación. (ENG) Reform Projects, New construction, Expansion.

¿Con qué materiales y marcas os gusta trabajar?

(CAT) Les preferències de marques i models varien segons la necessitat del client i el seu pressupost. (ES) Las preferencias de marcas y modelos varían según la necesidad del cliente y su presupuesto. (ENG) The preferences of brands and models vary according to the customer's needs and their budget.

¿Qué datos necesitáis para poder pasar un presupuesto detallado?

(CAT) Informació sobre la ubicació dels treballs i les necessitats que el client vol aconseguir. (ES) Información sobre la ubicación de los trabajos y las necesidades que el cliente desea conseguir. (ENG) Information about the location of the works and the needs that the client wants to achieve.

¿Qué os hace distintos de vuestra competencia? ¿Por qué un cliente debería elegiros a vosotros?

(CAT) Som un estudi amb àmplia experiència, que desenvolupa idees i projectes més enllà de la necessitat inicial, aconseguint resultats que destaquen del que és convencional. (ES) Somos un estudio con amplia experiencia, que desarrolla ideas y proyectos mas allá de la necesidad inicial, consiguiendo resultados que destacan de lo convencional. (ENG) We are a studio with extensive experience, which develops ideas and projects beyond the initial need, achieving results that stand out from the conventional.

¿Qué tipo de cliente tenéis? ¿Quién es vuestro cliente ideal?

(CAT) Els nostres clients són tant particulars com societats, ja siguin públics o privats. (ES) Nuestros clientes son tanto particulares como sociedades, ya sean públicos o privados. (ENG) Our clients are both private individuals and companies, whether public or private.

¿Cuáles son las dudas más habituales de vuestros clientes? ¿Qué les respondéis?

(CAT) Normalment els clients busquen resoldre dubtes de caràcter de normatives urbanístiques i saber si les seves necessitats es poden materialitzar en realitat. (ES) Normalmente los clientes buscan resolver dudas de carácter de normativas urbanísticas y saber si sus necesidades se pueden materializar en realidad. (ENG) Normally the clients seek to solve doubts of character about urban regulations and to know if their needs can materialize in reality.

¿Qué garantías ofrecéis a vuestros clientes sobre los trabajos realizados?

(CAT) La garantia que oferim és de nivell professional avalat tant pels col·legis professionals respectius als quals pertanyem i la nostra companyia asseguradora de responsabilitat civil. (ES) La garantía que ofrecemos es nivel profesional avalado tanto por los colegios profesionales respectivos a los cuales pertenecemos y nuestra compañía aseguradora de responsabilidad civil. (ENG) The guarantee we offer is a professional level guaranteed by both the respective professional associations to which we belong and our civil liability insurance company.

¿Qué formas de pago aceptáis? ¿Ofrecéis facilidades en la forma de pago?

(CAT) Les formes de pagament varien segons cada client i es defineixen un cop s'accepta el pressupost. (ES) Las formas de pago varían según cada cliente y se definen una vez se acepta el presupuesto. (ENG) The forms of payment vary according to each client and are defined once the budget is accepted.

¿De qué trabajo estáis más orgullosos?

(CAT) Les nostres obres tant públiques com privades són la nostra carta de presentació i per tant cada obra que ha arribat a bon port és motiu d'orgull. (ES) Nuestras obras tanto publicas como privadas son nuestra carta de presentación y por tanto cada obra que ha llegado a buen fin es motivo de orgullo. (ENG) Our works, both public and private, are our letter of introduction and, therefore, each work that has come to a successful conclusion is a source of pride.

Solicita presupuestos ¡Es gratis!

Estudi darquitectura aurea s l p

1%
« Volver gratis y sin compromiso

Últimas respuestas de experto de Estudi darquitectura aurea s l p

Arantxa

Arantxa, preguntó...

¿Cómo adaptar un tejado 4 aguas a una ampliación?

Buenos días,

Tengo una casa con tejado a 4 aguas y quiero ampliarla, ¿cual es la opción más económica para adaptar dicho tejado a esta ampliación?

Saludos,

Estudi Darquitectura Aurea S L P

Estudi darquitectura aurea s l p, respondió...

la opción más económica para el tejado de la ampliación es una cubierta plana.

Empresas de Arquitectos similares

Jorda Arquitectes

Aún no ha enviado a habitissimo la documentación que le identifica como autónomo verificado.
Banyoles (Girona)
ESTUDI D' ARQUITECTURA, URBANISME I INTERIORISME, AMB CAPACITAT PER LA GRAN DIMENSIÓ I LA SENSIBILITAT DEL PROJECTE PERSONALITZAT. Estudio de arquitectura, urbanismo e interiorismo, con la capacidad para la gran…

Opiniones sobre Estudi darquitectura aurea s l p

Sin opiniones

Escribe tu opinión
Utilidad de las opiniones para otros usuarios
0 0
5 0 opiniones
5%
4 0 opiniones
5%
3 0 opiniones
5%
2 0 opiniones
5%
1 0 opiniones
5%

Opina sobre Estudi darquitectura aurea s l p

Describe tu experiencia con Estudi darquitectura aurea s l p y ayuda a otros usuarios a elegir a los mejores profesionales.

Pésima
Mala
Normal
Muy buena
Excelente
No se mostrará en el comentario.

Enviar opinión

Últimas preguntas respondidas

Arantxa

Arantxa, preguntó...

¿Cómo adaptar un tejado 4 aguas a una ampliación?

Buenos días,

Tengo una casa con tejado a 4 aguas y quiero ampliarla, ¿cual es la opción más económica para adaptar dicho tejado a esta ampliación?

Saludos,

Estudi Darquitectura Aurea S L P

Estudi darquitectura aurea s l p, respondió...

la opción más económica para el tejado de la ampliación es una cubierta plana.

Últimas preguntas respondidas

Arantxa

Arantxa, preguntó...

¿Cómo adaptar un tejado 4 aguas a una ampliación?

Buenos días,

Tengo una casa con tejado a 4 aguas y quiero ampliarla, ¿cual es la opción más económica para adaptar dicho tejado a esta ampliación?

Saludos,

Estudi Darquitectura Aurea S L P

Estudi darquitectura aurea s l p, respondió...

la opción más económica para el tejado de la ampliación es una cubierta plana.