C2ARQ

Cubierta por la garantía habitissimo

Actualmente este profesional no está disponible, puedes contactar con otros del listado. Ver otros profesionales

4.3/5

Ver 4 opiniones
5 3 opiniones
75%
4 0 opiniones
0%
3 0 opiniones
0%
2 1 opinión
25%
1 0 opiniones
0%
Ver 4 opiniones

Información sobre C2ARQ

Som una empresa jove, formada per un equip pluridisciplinari de persones, destinades a oferir tots els serveis i l’assessorament inherent a la feina d'arquitecte, aparellador, gestió de projectes i construcció.
Som especialistes en BIOCONSTRUCCIÓ I BIOHABITABILITAT.
- Construcció de tot tipus d'edificacions des d'obra nova a reformes i rehabilitacions.
- Reformes d'interiors i gestions d'obra.
- Assessorament a promotors i particulars.
- Projectes d'Arquitectura, Gestió d'obres, Direccions d'aparellador, Coordinacions de Seguretat i Salut, Control de Costos.
- Interiorisme.
- Informes tècnics, dictàmens.
- TEDI
- ITE
- Cèdules d'habitabilitat.
- Certificats Energètics.

¿Cuál es vuestro lema?

Disseny, Inspiració, Creació, Execució!

Cuéntanos vuestra historia ¿Cómo empezó el negocio?

La il·lusió va començar a l'any 2007

¿Quiénes forman parte de vuestro equipo? ¿Qué formación y experiencia tienen?

Disposem de bons professionals tan en l'Arquitectura, l'Arquitectura tècnica, l'Enginyera i en la construcció, capaç de donar la millor resposta al seu projecte.

¿Subcontrátais algún tipo de trabajo? ¿A quién?

Segons les necessitats de cada projecte, obra, subcontractem els industrials necessaris per fer la millor execució possible.

¿Cuántos trabajos hacéis al año? ¿Cuál es el presupuesto medio?

Segons any.

¿En qué tipos de trabajos estáis especializados?

Projectes d'obra nova, rehabilitació, reformes, certificats energètics, cèdules d'habitabilitat, ITEs, informes,.. Direcció d'obra, Gestió de l'obra, Control de Costos, Comparatius, Seguretat i Salut,... Construcció d'obres (cases, reformes, banys, rehabilitacions, ampliacions,...)

¿Qué trabajos son los más habituales?

Projectes d'obra nova, rehabilitació, reformes, certificats energètics, cèdules d'habitabilitat, ITEs, informes,.. Direcció d'obra, Gestió de l'obra, Control de Costos, Comparatius, Seguretat i Salut,... Construcció d'obres (cases, reformes, banys, rehabilitacions, ampliacions,...)

¿Con qué materiales y marcas os gusta trabajar?

Amb materials que respectin el medi ambient, que ajudin a l'estalvi energètic i a la sostenibilitat.

¿Qué datos necesitáis para poder pasar un presupuesto detallado?

Segons el tipus de treball a realitzar variarà les dades necessàries.

¿Qué os hace distintos de vuestra competencia? ¿Por qué un cliente debería elegiros a vosotros?

Creiem que qualsevol obra, per mes petita que sigui és molt important. Ens posem en la pell del client i mimem l'obra com si fos nostre. Creiem que és molt important el tracte molt personal i aconsellem al client per poder prendre la millor decisió possible. Tenim experiència amb sostenibilitat, construcció sostenible i eficiència energètica, molt important de cara a un futur no molt llunyà.

¿Qué tipo de cliente tenéis? ¿Quién es vuestro cliente ideal?

Tenim tot tipus de clients, des de particulars a grans empreses. Creiem en el tracte personal, de proximitat, tan en la petita obra com en la gran.

¿Cuáles son las dudas más habituales de vuestros clientes? ¿Qué les respondéis?

Hi ha gran ventall de dubtes. Busquem la millor resposta en funció del tipus de dubte.

¿Qué garantías ofrecéis a vuestros clientes sobre los trabajos realizados?

La millor garantia és el nostre compromís a fer les coses ben fetes i en cas de qualsevol problema, respondre a les necessitats del client. A part també tenim les diferents assegurances. Des de la professional en temes arquitectes, aparellador i enginyers fins a l'assegurança de construcció.

¿Qué formas de pago aceptáis? ¿Ofrecéis facilidades en la forma de pago?

A pactar amb el client.

¿De qué trabajo estáis más orgullosos?

En general estem de tots orgullosos ja que amb cada un dels projectes i posem la màxima il·lusió.
Proyectos de C2ARQ