4.5/5

Ver 2 opiniones
5 2 opiniones
100%
4 0 opiniones
0%
3 0 opiniones
0%
2 0 opiniones
0%
1 0 opiniones
0%
Ver 2 opiniones

Información sobre Antiga Konstruk

ENS PRESENTEM A VOSTÈS COM A EMPRESA DE SERVEIS I TREBALLS PER L'HABITATGE. COM PODEN SER:
* CONSTRUCCIONS I ESTRUCTURES DE FORMIGÓ * REFORMES I AMPLIACIONS D'HABITATGES I LOCALS * INSTAL · LACIONS ELÈCTRIQUES I HIDRÀULIQUES BÀSIQUES * MANTENIMENT DE COMUNITATS I RESIDÈNCIES * ESTRUCTURES DE FUSTA (teulades, cobertes, coberts, tarimes, etc)

PER L'EXECUCIÓ D'AQUESTS SERVEIS COMPTEM AMB MAQUINÀRIA I MATERIALS DE TOT TIPUS COM:
* ENCOFRATS PER ESTRUCTURES (ALSINA) CAPACITAT PER 240 M ² * Plegadores i talladores HIDRÀULIQUES PER FERRALLA * ENCOFRATS PER PILARS (ALSINA) modulables de 25 a 45 cm. * ENCOFRATS PER MURS DE FORMIGÓ ARMAT (ALSINA) CAPACITAT PER 50 M ² * SISTEMES DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS I COL · LECTIVES * MAQUINÀRIA D'EXECUCIÓ PER TREBALLS DE FORMIGONAT * EQUIPS DE SOLDADURA * MAQUINÀRIA DE TALL, DESBAST, TREPANAR. ETC. * MOVIMENTS DE TERRA (CONTRACTACIÓ EXTERNA)

TOTES LES NOSTRES MÀQUINES I EINES COMPLEIXEN AMB LES NORMATIVES EXIGIDES DE MARCAT CE.

COM EMPRESA DE KONSTRUKcions I eSTRUKtures DISPOSEM DE MATERIAL DE ESTRUCTURES DE L'EMPRESA ENCOFRATS ALSINA MODERNS I HOMOLOGATS, GARANTINT AIXÍ LA PERFECTA EXECUCIÓ DELS PROJECTES.

DES DEL SEU INICI TRACTEM MITJANÇANT PROGRAMA D'AUTOCAD EN 3D LES ESTRUCTURES A EXECUTAR PER AVANÇAR L'ÈXIT DELS TREBALLS A REALITZAR.

ENS POSEM A LA SEVA DISPOSICIÓ PER A QUALSEVOL DUBTE SOBRE ELS SERVEIS A CONTRACTAR, AIXÍ COM D'ALTRES SERVEIS QUE REQUEREIXIN COM CLIENTS,..... SERIETAT I AFICCIÓ PER LA NOSTRA FEINA ...AMB EL TOTAL COMPROMÍS PER LA NOSTRA PART.

SENSE MÉS I AGRAÏTS PEL INTERÈS DIPOSITAT A LA NOSTRA EMPRESA ENS OFERIM COM COL · LABORADORS EN ELS SEUS FUTURS PROJECTES DESITJANT QUE SIGUIN L'INICI DE UNES BONES RELACIONS PERSONALS I COMERCIALS.

Antiga KONSTRUK : Inscrits al Registre de Empreses Acreditades de Catalunya.

Carlos Esteban Matas C/ De les Eres 18 Altafulla 43893 Tarragona.

telf:977650055 movil:665524309

e-mail: konstruk.cat@gmail.com / WEB konstruk.vpweb.es¿Cuál es vuestro lema?

AFICCIÓ PER LA NOSTRA FEINA.

Cuéntanos vuestra historia ¿Cómo empezó el negocio?

INSCRITA EN EL REGISTRE D'EMPRESES (REA) Construccions i Estructures de Formigó i Fusta, Obres, Reformes, Manteniment de Residencials. ENS PRESENTEM A VOSTÈS COM A EMPRESA DE SERVEIS I TREBALLS PER L'HABITATGE. COM PODEN SER: * CONSTRUCCIONS I ESTRUCTURES DE FORMIGÓ * REFORMES I AMPLIACIONS D'HABITATGES I LOCALS * INSTAL · LACIONS ELÈCTRIQUES I HIDRÀULIQUES BÀSIQUES * MANTENIMENT DE COMUNITATS I RESIDÈNCIES * ESTRUCTURES DE FUSTA (teulades, cobertes, coberts, tarimes, etc) PER L'EXECUCIÓ D'AQUESTS SERVEIS COMPTEM AMB MAQUINÀRIA I MATERIALS DE TOT TIPUS COM: *ENCOFRATS PER ESTRUCTURES (ALSINA) CAPACITAT PER 240 M ² * Plegadores i talladores HIDRÀULIQUES PER FERRALLA * ENCOFRATS PER PILARS (ALSINA) modulables de 25 a 45 cm. * ENCOFRATS PER MURS DE FORMIGÓ ARMAT (ALSINA) CAPACITAT PER A 50 M ² * SISTEMES DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS I COL · LECTIVES * MAQUINÀRIA D'EXECUCIÓ PER TREBALLS DE FORMIGONAT * EQUIPS DE SOLDADURA * MAQUINÀRIA DE TALL, DESBAST, TREPANAR. ETC. * MOVIMENTS DE TERRA (CONTRACTACIÓ EXTERNA. TOTES LES NOSTRES MÀQUINES I EINES COMPLEIXEN AMB LES NORMATIVES EXIGIDES DE MARCATGE CE. COM EMPRESA DE KONSTRUKCIONES I ESTRUKTURAS DISPOSEM DE MATERIAL DE ESTRUCTURES DE L'EMPRESA ENCOFRATS ALSINA MODERNS I HOMOLOGATS, garantint així la PERFECTA EXECUCIÓ DELS PROJECTES. DE INICI TRACTEM MITJANÇANT PROGRAMA D'AUTOCAD EN 3D LES ESTRUCTURES A EXECUTAR PER AVANÇAR L'ÈXIT DE´LS TREBALLS A REALITZAR. ENS POSEM A LA SEVA DISPOSICIÓ PER A QUALSEVOL DUBTE SOBRE ELS SERVEIS A CONTRACTAR, AIXÍ COM D'ALTRES SERVEIS QUE REQUEREIXIN COM CLIENTS, SERIETAT I afició PEL NOSTRE TREBALL AMB EL TOTAL COMPROMÍS PER LA NOSTRA PART. SENSE MÉS I AGRAÏTS PER INTERÈS DIPOSITAT A LA NOSTRA EMPRESA ENS OFERIM COM COL · LABORADORS EN ELS SEUS FUTURS PROJECTES DESITJANT QUE SIGUIN L'INICI DE BONES RELACIONS PERSONALS I COMERCIALS. Antiga KONSTRUK: Inscrits en el Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya. Carlos Esteban Matas C / De les Eres 18 Altafulla 43893 Tarragona. telf: 977650055 mòbil: 665.524.309 e-mail: konstruk.cat@gmail.com WEB: konstruk.vpweb.es

¿Quiénes forman parte de vuestro equipo? ¿Qué formación y experiencia tienen?

Empresa familiar des de 1996 unim esforços davant les diferents i diverses solucions i projectes que se'ns exigeixen. Titulacions en Disseny (CREATECNIA.BCN 1995) .... Disseny en AUTOCAD (TOWER-Comunication MADRID) ...... Titulació de CONSTRUCTOR (Institut Americà - MADRID).

¿Subcontrátais algún tipo de trabajo? ¿A quién?

FUSTERIA EXTERIOR - GAS - RENOVABLES - COMUNICACIONS - DOMÒTICA. MOVIMENT DE TERRES.

¿Cuántos trabajos hacéis al año? ¿Cuál es el presupuesto medio?

NO PROCEDE, DEPENDE DEL TIPO DE OBRA, CONSTRUCCION, REFORMA, CALIDADES CONTRATADAS, SITUACION DE LA OBRA,ETC.

¿En qué tipos de trabajos estáis especializados?

CONSTRUCCIONS I ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, OBRES I REFORMES, ESTRUCTURES DE FUSTA, AMPLIACIONS, MANTENIMENT RESIDENCIAL, ETC ....

¿Qué trabajos son los más habituales?

CONSTRUCCIÓ I ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, OBRES I REFORMES, ESTRUCTURES DE FUSTA, AMPLIACIONS, MANTENIMENT RESIDENCIAL, ETC.

¿Con qué materiales y marcas os gusta trabajar?

DISPOSEM DE MATERIALS PER EXECUCIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ - PILARS ADAPTABLES A DIFERENTS MIDES - PANTALLES DE ENCOFRATS PER MURS ... DE L'EMPRESA DE ENCOFRATS ALSINA SA

¿Qué datos necesitáis para poder pasar un presupuesto detallado?

OBRA NOVA ... * MEMÒRIA DE PROJECTE TÈCNIC ** (mínim apartat MESURES I PRESSUPOST), ........ PER REFORMES I AMPLIACIONS ES REALITZARÀ VISITA A L'OBRA.

¿Qué os hace distintos de vuestra competencia? ¿Por qué un cliente debería elegiros a vosotros?

QUALIFICATS I PREPARATS, aficción PEL NOSTRE TREBALL DURANT TOT EL PROCÉS DE L'OBRA, COMUNICACIÓ DIRECTA AMB DIRECCIÓ FACULTATIVA I CLIENTS, TOTAL COMPROMÍS PER LA NOSTRA PART.

¿Qué tipo de cliente tenéis? ¿Quién es vuestro cliente ideal?

EN L'ACTUALITAT CLIENTS DE FRANÇA I ANDORRA PER CADENA DE CONTACTES DE SEGONES RESIDÈNCIES A TARRAGONA I PIRINEUS.

¿Cuáles son las dudas más habituales de vuestros clientes? ¿Qué les respondéis?

LES AGRADARIA CANVIAR TOT UN DIA ABANS DEL LLIURAMENT, ÉS DIFÍCIL DIR QUE NO, PER EL QUE SEMPRE PERDEM DINERS L'ÚLTIM MES.

¿Qué garantías ofrecéis a vuestros clientes sobre los trabajos realizados?

Assegurança de responsabilitat civil VALORADA EN 300.000 EUROS

¿Qué formas de pago aceptáis? ¿Ofrecéis facilidades en la forma de pago?

POSSIBILITAT DE PAGAMENTS FRACCIONATS AMB DOCUMENT BANCARI.

¿De qué trabajo estáis más orgullosos?

Imagino que HA DE SER NORMAL PERÒ, DE LA PRIMERA OBRA REALITZADA COMPLETAMENT A VALLIRANA 1996 (Mas de les Fonts) I DE L'ÚLTIMA PER SUPERACIÓ CONSTANT 2013(La Mora, TARRAGONA).
Proyectos de Antiga Konstruk
Empresas de Construcción Casas similares

Proyecto y construcción casa

Construir casa

+ 4

Actualmente este profesional no está disponible, puedes contactar con otros del listado.

Proyecto y construcción casa

Construir casa

+ 4

Actualmente este profesional no está disponible, puedes contactar con otros del listado.