Sin opiniones

5 0 opiniones
0%
4 0 opiniones
0%
3 0 opiniones
0%
2 0 opiniones
0%
1 0 opiniones
0%

Información sobre Absis Enginyeria I Instal·lacions

PROJECTES D'ACTIVITATS: LLICÈNCIA MUNICIPAL D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS COMERCIALS, BARS, RESTAURANTS, HOTELS, OFICINES, TALLERS, INDÚSTRIES, ...

PROJECTES D'INSTAL·LACIONS: ELECTRICITAT, AIGUA, GAS, CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ, PRODUCTES PETROLÍFERS, PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, TELECOMUNICACIONS, ENLLUMENAT, VENTILACIÓ, ACÚSTICA, CLAVEGUERAM, ENERGIES RENOVABLES, SOLAR TÈRMICA I FOTOVOLTAICA, EÒLICA, GEOTÈRMICA, HIDROELÈCTRICA, COGENERACIÓ, BIOCOMBUSTIBLES, ...

PROJECTES D'OBRES: NOVA EDIFICACIÓ, REFORMA, REHABILITACIÓ, ENDERROCS, URBANITZACIÓ, NAUS INDUSTRIALS, DIRECCIÓ D’OBRA

CERTIFICACIONS: INFORMES, DICTÀMENS, PERITATGES, BUTLLETINS ELÈCTRICS, D'AIGUA I DE GAS, CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’HABITATGES, LOCALS I EDIFICIS, FITXES TÈCNIQUES DE VEHICLES

CONSULTORIA: OPTIMITZACIÓ, ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

INSTAL·LADORS AUTORITZATS EN ELECTRICITAT, AIGUA, GAS, CALEFACCIÓ i ACS, CLIMATITZACIÓ, FRIGORÍFIQUES, PRODUCTES PETROLÍFERS I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

FRANCESC-LLUÍS MORGÓ i QUIÑONERO
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL, COL·LEGIAT AL CETIB NÚM. 13.099
INSTAL·LADOR AUTORITZAT, INSCRIT AL RASIC NÚM. 080169323
AL SERVEI DE L'EMPRENEDOR DES DE 1996
C/ ROURES, 5 3r 2a - 25700 LA SEU D’URGELL
http://www.grupabsis.cat


PROYECTOS DE ACTIVIDADES: LICENCIA MUNICIPAL DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, BARES, RESTAURANTES, HOTELES, OFICINAS, TALLERES, INDUSTRIAS, ...

PROYECTOS DE INSTALACIONES: ELECTRICIDAD, AGUA, GAS, CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, PRODUCTOS PETROLÍFEROS, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, TELECOMUNICACIONES, ALUMBRADO, VENTILACIÓN, ACÚSTICA, ALCANTARILLADO, ENERGÍAS RENOVABLES, SOLAR TÉRMICA Y FOTOVOLTAICA, EÓLICA, GEOTÉRMICA, HIDROELÉCTRICA, COGENERACIÓN, BIOCOMBUSTIBLES, ...

PROYECTOS DE OBRAS: NUEVA EDIFICACIÓN, REFORMA, REHABILITACIÓN, ESCOMBROS, URBANIZACIÓN, NAVES INDUSTRIALES, DIRECCIÓN DE OBRA

CERTIFICACIONES: INFORMES, DICTÁMENES, PERITACIONES, BOLETINES ELÉCTRICOS, DE AGUA Y DE GAS, CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS, FICHAS TÉCNICAS DE VEHÍCULOS

CONSULTORÍA: OPTIMIZACIÓN, AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

INSTALADORES AUTORIZADOS EN ELECTRICIDAD, AGUA, GAS, CALEFACCIÓN y ACS, CLIMATIZACIÓN, FRIGORÍFICAS, PRODUCTOS PETROLÍFEROS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

FRANCISCO LUIS MORGÓ QUIÑONERO
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, COLEGIADO EN EL CETIB NÚM. 13.099
INSTALADOR AUTORIZADO, INSCRITO EN EL RASIC NÚM. 080169323
AL SERVICIO DEL EMPRENDEDOR DESDE 1996
C/ ROURES, 5 3º 2ª - 25700 LA SEU D'URGELL
http://www.grupabsis.cat

¿Cuál es vuestro lema?

Sol·lucions eficients per a cada necessitat.

¿En qué tipos de trabajos estáis especializados?

Enginyeria i Instal·lacions

¿Qué trabajos son los más habituales?

Projectes d'activitats, obres i instal·lacions

¿Qué os hace distintos de vuestra competencia? ¿Por qué un cliente debería elegiros a vosotros?

La millor qualitat al millor preu.
Empresas de Ingenieros similares
Sin opiniones
Ilert es una consultoria técnica, expertos en gestión integral de proyectos e ingeniería industrial, comercia... leer más