Junta Arbitral de Consum de Catalunya - JACC

Las empresas que ostentan este distintivo aseguran poder resolver los desacuerdos que pudieran producirse a través de la Agència Catalana del Consum y del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya).

Empresas JACC