Profesional Arquitecto Técnico Colegiado en el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona

Arquitecto Técnico Colegiado del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona

Empresas Colegiado Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona