Profesional Colegiado en el Col.legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació d'Eivissa i Formentera

Profesional colegiado en el Col.legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació d'Eivissa i Formentera.

Empresas Colegiado COAATEEEF