Profesional Colegiado en el Col.legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Ediificació de Barcelona

Profesional Colegiado Col.legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Ediificació de Barcelona (CAATEEB)

Empresas Colegiado CAATEEB